Warsztaty psychologiczne

Warsztaty psychologiczne mają na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogą eksplorować swoje emocje, myśli i zachowania. Dzięki różnorodnym technikom, takim jak psychoedukacja, dyskusje grupowe czy kreatywne ćwiczenia, uczestnicy zyskują możliwość głębszego zrozumienia własnych mechanizmów oraz identyfikowania obszarów do pracy nad sobą. Stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnej terapii. Działają jak most między indywidualnymi sesjami terapeutycznymi, a codziennym życiem, umożliwiając uczestnikom praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu proces terapeutyczny staje się bardziej dynamiczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Kierowane są również do osób, które nie korzystają z pomocy psychologicznej, ale widzą potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy, zwiększenia samoświadomości lub poradzenia sobie z konkretnym problemem.

Liczba uczestników: 4-7 par
Czas trwania: sobota-niedziela (łącznie 12h)
Termin: nowy termin już wkrótce
Inwestycja: 780 zł /para
Prowadzący: Agnieszka Gurzyńska

Liczba uczestników: 6-12 osób
Czas trwania: sobota-niedziela (łącznie 10h)
Termin: nowy termin już wkrótce
Inwestycja: 490 zł /osoba
Prowadzący: Agnieszka Gurzyńska & Katarzyna Burghard

Liczba uczestników: 6-10 osób
Czas trwania: każdy wtorek 19:00-20:30 (1,5h)
Termin: pierwsze spotkanie we wtorek, 21 maja 2024
Inwestycja: 70 zł/ spotkanie
Prowadzący:Katarzyna Burghard