Regulamin Centrum MOSTY Spółka z o.o.

 1. Wszystkie usługi świadczone przez Centrum MOSTY Spółka z o.o. NIP 9571166856 KRS 0001074231 REGON 527165173  świadczone są w lokalu przy ul. Aleja Zwycięstwa 52/2, 80-207 Gdańsk. Usługi dostępne są w cenniku zamieszczonym na stronie www.centrumosty.pl/cennik/ oraz odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji poprzez e-mail: klinika@centrumosty.pl oraz telefonicznie +48 533 324 144 lub online za pośrednictwem strony Znany Lekarz oraz ich opłaceniu.
 2. Opłaty za wszystkie świadczone usługi przez Centrum, z wyłączeniem terapii grupowej, odbywają się przelewem na maksymalnie 24h przed spotkaniem. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Centrum zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty. Zaświadczenia wystawiane na prośbę pacjenta, które objęte są opłatą, wystawiane są po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Centrum. 
 3. Spotkania terapii grupowej odbywają się co tydzień w wyznaczonym terminie oraz realizowane są przez indywidualną działalność opiekuna grup – Studio Psychoterapii Mosty Zamiast Murów Benedykta Agnieszka Gurzyńska NIP 5832196789 REGON 221818459. Spotkania grupowe opłacane są gotówką w formie abonamentu miesięcznego na pierwszym spotkaniu w danym miesiącu. 
 4. Nieobecność na umówionym spotkaniu należy zgłaszać maksymalnie 24h przed datą spotkania. Niepojawienie się na wizycie lub odwołanie jej później niż 24h przed spotkaniem, skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.
 5. Nieobecności należy zgłaszać w godzinach pracy recepcji (dni robocze w godzinach 9:00-17:00 z wyłączeniem ogłoszonych dni wolnych od pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy) za pośrednictwem e-maila na adres: klinika@centrumosty.pl  oraz na nr telefonu: +48 533 324 144 
 6. Informacje o nieobecności zgłoszone poza godzinami pracy recepcji uznane są jako dostarczone w najbliższym dniu pracy recepcji. 
 7. Wizyta odwołana nieregulaminowo jest 100% odpłatna niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
 8. W przypadku spóźnienia się na spotkanie, czas sesji nie wydłuża się.
 9. W przypadku niemożności przyjazdu na wizytę lub ryzyka spóźnienia się, istnieje możliwość zmiany sesji ze stacjonarnej na online z zachowaniem tego samego terminu oraz godziny. Chęć zmiany formy wizyty należy zgłosić za pośrednictwem kontaktu z recepcją, aby uzgodnić czy specjalista dysponuje potrzebnym sprzętem do przeprowadzenia wizyty online. 
 10. Nieobecność na dwóch kolejnych spotkaniach przy braku informacji o nieobecności traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 11. W Centrum obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Niedopuszczalnym jest również stawianie się na umówione wizyty w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu jakichkolwiek substancji odurzających.
 12. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób przebywających w Centrum specjaliści mają prawo do podjęcia adekwatnych czynności, w tym do wezwania odpowiednich służb, które wynikają z zapisów Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 13. Pacjent zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Centrum oraz zasad współpracy terapeutycznej, która to określana jest za pośrednictwem kontraktu terapeutycznego zawieranego bezpośrednio z terapeutą prowadzącym proces terapeutyczny. 

Numer rachunku bankowego do wpłat

Nr rachunku: 32 1160 2202 0000 0005 9520 9009
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko wraz z datą spotkania lub dopiskiem z nazwą opłacanego warsztatu
Dane odbiorcy: CENTRUM MOSTY SPÓŁKA Z O.O. 
Bank odbiorcy: Bank Millenium SA

Polityka prywatności

Kontrakt terapeutyczny