Psychoterapia indywidualna​ dzieci i młodzieży

Psychoterapia indywidualna jest bezcennym wsparciem dla osób borykających się z różnorodnymi wyzwaniami emocjonalnymi i życiowymi. To proces terapeutyczny, który pozwala pacjentom na eksplorację swoich myśli, uczuć i doświadczeń w bezpiecznej i wspierającej atmosferze. Ta forma terapii może być szczególnie pomocna dla osób cierpiących z powodu depresji, lęku, traumy, problemów związanych z relacjami czy trudnościami w radzeniu sobie ze stresem. Psychoterapia jest uznaną i skuteczną metodą leczenia zaburzeń i trudności psychicznych.

W naszym Centrum pracujemy z pacjentami od 3 roku życia. Opiekę nad pacjentami od 3 do 14 roku życia sprawuje Pani Aleksandra Foszcz. Pani Ola przeprowadza również pierwsze konsultacje dla dzieci i młodzieży oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców. Z młodzieżą od 15 roku życia, prócz Pani Oli, pracują również Pani Magdalena Szabelska oraz Katarzyna Burghard. Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży w naszym Centrum trwa 50 minut i może odbywać się zarówno w gabinecie, jak i online. Wizyty online są możliwe tylko w przypadku braku przeciwskazań do prowadzenia terapii w takiej formie u danego pacjenta. 

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, terapią i wsparciem emocjonalnym dzieci oraz młodzieży. Pomaga w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, społecznych i behawioralnych, z którymi mogą zmagać się młodzi ludzie. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, psycholog dziecięcy wspiera zarówno dzieci, jak i ich rodziny, oferując narzędzia do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym.

Jak przebiega terapia dzieci i młodzieży?

Terapia dzieci i młodzieży prowadzona przez psychologa dziecięcego przebiega w kilku etapach:

 1. Konsultacja: Rozpoczyna się od wstępnej konsultacji z rodzicami oraz samym dzieckiem, aby zrozumieć naturę problemów i trudności.
 2. Indywidualny plan terapeutyczny: Na podstawie diagnozy psycholog opracowuje plan terapii, dostosowany do specyficznych potrzeb dziecka lub nastolatka.
 3. Sesje terapeutyczne: Regularne spotkania, podczas których psycholog pracuje z dzieckiem nad rozwiązaniem problemów, rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz poprawą relacji z otoczeniem. W zależności od wieku i potrzeb, sesje mogą obejmować różne techniki terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, elementy TUS, terapia zabawą czy terapia rodzin.
 4. Współpraca z rodzicami i opiekunami: Psycholog dziecięcy regularnie informuje rodziców o postępach terapii oraz udziela wskazówek, jak wspierać dziecko w domu.

Z jakimi problemami warto umówić dziecko oraz młodzież do psychologa?

Warto zgłosić się do psychologa dziecięcego w przypadku występowania następujących problemów:

 • Trudności emocjonalne, takie jak lęki, depresja, gniew czy stres
 • Problemy w relacjach rówieśniczych, takie jak izolacja, konflikty czy brak umiejętności społecznych
 • Trudności w nauce, problemy z koncentracją i motywacją
 • Problemy behawioralne, w tym agresja, nadpobudliwość czy trudności w kontrolowaniu impulsów
 • Zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm czy spektrum autyzmu
 • Problemy związane z traumą, przemocą lub trudnymi wydarzeniami życiowymi
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby czy zmiana środowiska

 

Nasi doświadczeni psychologowie oferują empatyczne i profesjonalne wsparcie, pomagając dzieciom i młodzieży przejść przez trudności oraz rozwijać zdrowe i pozytywne strategie radzenia sobie z wyzwaniami.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, aby zapewnić dziecku najlepszą opiekę psychologiczną i terapeutyczną.

Umów się na konsultację!

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży poprzedza rozpoczęcie procesu psychoterapii.