Psychoterapia grupowa

W psychologii stosowanej mamy do wyboru wiele opcji w zakresie nurtów psychoterapeutycznych oraz form pracy.
Czasem trudno się w tym odnaleźć. 
Spróbujemy zatem wyjaśnić czym jest terapia grupowa i dlaczego warto rozważyć taką formę pracy terapeutycznej.

Jak sama nazwa wskazuje terapia grupowa odbywa się w gronie kilku – kilkunastu osób. Z powodu braku wiedzy i doświadczeń, terapia grupowa bywa postrzegana jako psychoterapia o dużo mniejszej skuteczności. Mylnie traktowana jest jako rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na terapię indywidualną. Pojawiają się obawy się, że trzeba będzie dzielić się uwagą terapeuty, czasem i przestrzenią z innymi członkami grupy. Tymczasem to właśnie pozostali uczestnicy terapii stanowią jej największą wartość. Członkowie grupy stają się wielogłowym terapeutą. Jest to okazja do przeglądania się w historiach innych ludzi jak w lustrach, do zmiany perspektywy i nabrania dystansu. Uczestnicząc w terapii grupowej można czerpać z odczuć i doświadczenia kilku osób, którzy doświadczają podobnych trudności. Uczestnicy grupy dają sobie wzajemnie zrozumienie i współczucie, a co najważniejsze – mogą uczyć się od siebie wzajemnie, w jaki sposób wyrażać emocje czy radzić sobie ze swoimi problemami. Terapia grupowa jest unikatową szansą na dowiedzenie się, jak postrzegają nas inni ludzie i jaką rolę pełnimy w grupie. 

Zalety terapii grupowej

  • Mogą z niej skorzystać zarówno osoby doświadczające różnych trudności – takich jak np. zaburzenia osobowości, lękowe czy depresja oraz osoby zdrowe, które chciałyby się rozwijać, a w szczególności zmienić swój sposób funkcjonowania w relacjach.
  • Uczestnictwo w procesie grupowym jest najlepszym sposobem na przygotowanie dla obecnych i przyszłych psychoterapeutów.
  • Uczestnictwo w terapii grupowej może być częścią tzw. pracy własnej, której wymaga się od osób aplikujących do szkół psychoterapii czy ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty.

Grupy terapeutyczne w naszym Centrum

Prowadzimy terapię grupową dla osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza- borderline oraz dla osób doświadczających innych trudności na tle emocjonalnym/psychicznym m.in. zaburzenia lękowe, depresja, osobowość narcystyczna, GAD, różnego rodzaju fobie. Terapia grupowa w naszym Centrum prowadzona jest autorską metodą w oparciu o nurty terapeutyczne: gestalt oraz poznawczo-behawioralny. Uczestnicy grup przed rozpoczęciem terapii grupowej w pierwszej kolejności odbywają konsultację psychologiczną, aby ustalić z jakim problemem się zgłaszają oraz z jakimi trudnościami się mierzą. Przeprowadzenie takiego wywiadu pozwala na adekwatne dopasowanie pacjenta do grupy, w której będzie miał możliwość otaczać się osobami z podobnymi trudnościami, a tym samym otrzymać zrozumienie i wsparcie ze strony innych uczestników.  

Harmonogram spotkań grup terapeutycznych

  • Poniedziałki 19:00-20:30 – grupa mieszana (dorośli)
  • Wtorki 19:00-20:30 – grupa mieszana (dorośli)
  • Środy 19:00-20:30 – grupa dla kobiet (dorośli)
  • Czwartki 17:00-18:30 – grupa mieszana (dorośli)
  • Czwartki 19:00-20:30 – grupa dla mężczyzn (dorośli)
  • Czwartki 19:00-20:30 – grupa mieszana (dorośli)

Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedza konsultacja, zdiagnozowanie problemu, aby uniknąć przypadkowości osób tworzących społeczność grupową.

Umów się na konsultację!

Konsultacja psychologiczna poprzedza rozpoczęcie procesu terapii grupowej.